PhD Courses in Denmark

Vejledning af bachelorprojekter og specialer

PhD School at the Faculty of Humanities at University of Copenhagen

Deltagerne på kurset vil få kendskab til viden og redskaber, man som vejleder kan bruge i vejledningen af studerende, der skriver selvstændige opgaver som bachelorprojekter og specialer. 

I vil få konkrete værktøjer til at hjælpe den studerende med at udarbejde problemformulering, analysere og organisere skrivearbejdet samt viden om hvordan man anvender feedback og dialogværktøjer. 

Vi vil bl.a. diskutere spørgsmål som:

  • Hvad er væsentligt i de forskellige faser i vejledningsprocessen?
  • Hvordan kan forskellige vejlederroller anvendes i vejledning og under eksamination?
  • Hvordan kan man anvende dialog og feedback til kvalificere den studerendes refleksion og tekstproduktion?

Kurset henvender sig til ph.d.-studerende med vejledning i alle fagområder, og der vil derfor fokuseres på generelle pædagogiske udfordringer forbundet med vejledning, -ikke fagspecifikke variationer og formaliakrav forbundet med opgaver. 

Kursusarrangør og underviser: Eva Ulstrup, specialkonsulent, TEACH, e-mail: evaulstrup@hum.ku.dk.

Dato og tid: 23.- 24. november 2023 kl. 9.00 til 15:00.

Maks. antal deltagere: 20

ECTS: 1.

Kursuskrav: Der vil være forberedelse til kurset. Deltagerne informeres om dette og programmet efter optag på kurset.

Tilmelding: Tilmeld dig via linket i boksen senest den 25. oktober 2023.

Yderligere information: For mere information, kontakt venligst ph.d.-administrationen (phd@hrsc.ku.dk) eller kursusansvarlig.

Kurset udbydes på engelsk i forårssemesteret.