PhD Courses in Denmark

Nymaterialismen som tilgang i aktuelle æstetik- og kulturstudier

Graduate School, Arts at Aarhus University

Kursusbeskrivelse:

Dette kursus udforsker nymaterialismen som en aktuel teoretisk tendens i nyere kultur- og æstetikstudier. Her har man i de senere år set en stigende interesse i verden hinsides den menneskelige virkelighed og sat nye præmisser for, hvordan human- og samfundsvidenskabelige studier af alt fra krop til økologi har mulighed for at udfolde sig. Formålet er at introducere interesserede ph.d.-studerende til de overordnede fællestræk og skillelinjer mellem nymaterialismens forskellige varianter og polemikker samt undersøge, hvordan bevægelsen idéer om ”livlig materialitet”, ”non-human agens”, ”transkropsligehed” etc. kan omsættes til studier af kultur og/eller æstetik. Udgangspunktet for kurset er arbejder af blandt andre Jane Bennett, Donna Haraway, Elizabeth Grosz, Maria de la Bellacasa, Stacy Alaimo, Rosi Braidotti og Astrida Niemanis, men det specifikke tekstudvalg vil blive tilpasset deltagernes interessefelter og ønsker.

Undervisningen vil primært tage form som fælleslæsningsseancer, der stiller skarpt på udvalgte tekster fra pensumlisten, suppleret med korte oplæg fra underviser og deltagerne. Hvilke tekster, vi vil diskutere de enkelte gange, vil afhænge af ansøgerfeltets interesser, og for at give alle mulighed for at komme til orde vil det det maksimale deltagerantal ligge på 10 personer. Ansøgere bedes senest d. 15 oktober indsende en tekst på højst én normalside, hvor der gøres rede for, hvordan det pågældende ph.d.-projekt forholder sig til kursets emne, og hvad projektet muligvis vil vinde ved, at ansøger får et bedre kendskab til nymaterialismen.

For at sikre bredest muligt deltagelse på tværs af geografi vil kurset foregå over zoom i fire møder á tre timer kl. 13-16 d. 4/2 11/2, 18/2 og 25/3 i 2022.

Underviser: Tobias Skiveren, Adjunkt på Institut for Kultur og Kommunikation, Aarhus Universitet

Ved tilmelding bedes interesserede vedhæfte en ansøgning på én normalside dvs. 2400 anslag.

Formål:

Formålet er at introducere interesserede ph.d.-studerende til de overordnede fællestræk og skillelinjer mellem nymaterialismens forskellige varianter og polemikker samt undersøge, hvordan bevægelsen idéer om ”livlig materialitet”, ”non-human agens”, ”transkropsligehed” etc. kan omsættes til studier af kultur og/eller æstetik. 

Litteratur:

504 sider

Målgruppe:

Ph.d.-studerende med interesse i nymaterialistisk teori.

Sprog:

Dansk

Form:

Undervisningen vil primært tage form som fælleslæsningsseancer, der stiller skarpt på udvalgte tekster fra pensumlisten, suppleret med korte oplæg fra underviser og deltagerne.

ECTS:

2

Underviser:

Tobias Skiveren, Adjunkt på Afdeling for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet

Dato og tid:

Den 4/2 11/2, 18/2 og 25/3 i 2022 kl. 13.00 - 16.00

Sted:

Online på Zoom

Ansøgningsfrist:

Ansøg venligst via dette link https://events.au.dk/nymaterialismentilgangaestetikkulturstudierf22 senest den 15. oktober 2021.