Ph.d.workshop / Empiriværksted

Graduate School, Arts at Aarhus University

Beskrivelse:

Kurset er en workshop, hvor der arbejdes med alle slags ph.d.projekter, der bygger på kvalitativ empiri. Det er således en transdisciplinær workshop, hvor vi undersøger og diskuterer hinandens empiri og dens sammenhæng med projektets formål. 

Det er således et ikke et gængs kursus f.eks. med gennemgang af forskningsmetoder. 

Formål:

Deltagerne får indblik i projekter fra mange andre slags discipliner end deres eget og får derved en mere almen træning i at vurdere  forskningsmetode og får mulighed for at erhverve indsigt i andre måder at gribe kvalitative metode an på end den, der bruges i eget projekt. 

Literatur:

Det anbefales at læse to bøger: 

Jane Ege Møller, Søren S.E. Bengtsen & Karen P. Munk (red.): 'Metodefetichisme - kvalitativ metode på afveje?' Aarhus Universitetsforlag. 2015

J. Thisted: 'Forskningsmetode i praksis. Projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik' Munksgaard. 2018

Målgruppe:

Målgruppen er alle slags ph.d.studerende, der arbejder med kvalitativ empiri.

Sprog:

Dansk.

Form:

Workshop

ECTS:

3 ½ 

Undervisere:

Karen P. Munk, filkpm@cas.au.dk;

Jens Thisted, filjt@cas.au.dk,

Jane Ege Møller, jane@clin.au.dk, 

Anders Kruse Ljungdalh, ankl@sdu.dk;

Søren Bendtsen, ssbe@tdm.au.dk,

Elvi Weinreich, EW@kp.dk

Dato:

21/1; 25/2; 25/3; 22/4; 20/5 2021

Kl. 10.15-15.00

Sted:

Campus Aarhus.

21. januar Fredrik Nielsensvej 4, mødelokal M 1

22. februar Fredrik Nielsens Vej 4, mødelokale M 2.3

25. marts Fredrik Nielsens Vej 4, mødelokale M 2.3

22. april afventer Jens Chr. Skous Vej 7, 8000 Aarhus C, bygn. 1465 lokale 218

20. maj afventer Jens Chr. Skous Vej 7, 8000 Aarhus C, bygn. 1465 lokale 218

Ansøgningsfrist:

20. januar 2021