PhD Courses in Denmark

Empiriværkstedet F2020

Graduate School, Arts at Aarhus University

Beskrivelse:

Empiriværkstedet er et interdisciplinært forum for analyse og diskussion af kvalitative empiriske forskningsprojekter.

Formål:

Formålet med kurset er at: A) få en mulighed for at fordybe sig i analyser og diskussioner af eget og andres kvalitative empiriske materiale. B) Derigennem skærpe sine analytiske, metodiske og videnskabsteoretiske viden og færdigheder. C) Få indblik i, at metode vedrører alle faser i et forskningsprojekt – fra indledende spørgsmål og design til datagenerering og analyse. D) Og derigennem blive trænet til at gennemføre et sammenhængende argument.

Indhold:

Alle aspekter af arbejdsprocessen med kvalitative projekter diskuteres efter behov på kurset. Som deltager i workshoppen skal man være indstillet på at læse om og diskutere projekter, som umiddelbart forekommer at ligge udenfor ens eget forskningsområde.

Litteratur:

Deltagere anbefales at købe "Metodefetichisme - kvalitativ metode på afveje?", Aarhus Universitetsforlag.

Målgruppe:

Ph.d.-studerende, som har et projekt med et kvalitativt empiridesign. Du kan søge om optagelse, hvad enten du har uanalyseret empiri at præsentere på kurset eller endnu ikke har indsamlet empiri.

Sprog:

Kurset er på dansk, fordi det giver en mere nuanceret læring for danske studerende, som vil være i overtal. Og fordi kurset er bygget op som en læsning af kvalitativ empiri, herunder interviewtransskriptioner, som oftest vil være på dansk.

Format:

Empiriværkstedet er en blanding af workshop og seminar. Det har karakter af et uformelt laboratorium, hvor vi sammen afprøver og diskuterer mulige analyser af det givne materiale og tilrettelægger dagene efter deltagernes behov.  Der forudsættes ca. 10 timers forberedelse pr. møde.

ECTS:

3 ECTS

Undervisere:

Karen P. Munk, Jane Ege Møller, Anders Kruse Ljungdalh, Søren. E. Bengtsen

Datoer:

Kurset finder sted på følgende torsdage:

30. januar

20. februar

19. marts

23. april

14. maj

Såfremt der er tilstrækkeligt med ansøgere til to hold, vil der blive oprettet en ekstra gennemkørsel, som finder sted på følgende onsdage:

29. januar

19. februar

18. marts

22. april

13. maj

Undervisningen finder sted kl. 10.15-15.00 alle dage.

Sted:

Campus Aarhus, Nobelparken, bygning 1467, lokale 616, 8000 Aarhus C

Andet:

Deltagelse er gratis, og der serveres let forplejning. Anden forplejning, ophold og rejse betales af deltagerne.

Ansøgning / tilmelding - ansøgningdeadline forlænget:

Tilmelding foregår via https://events.au.dk/empirivaerkstedetF2020 senest 1. december 2020.

Vær opmærksom som på, at du skal vedhæfte et abstract om dit projekt i tilmeldingsfaciliteten.