Bookmark and Share

Digital Forvaltning


The PhD School at the Faculty of Business and Social Sciences at University of Southern Denmark


Digitalisering af den offentlige forvaltning påvirker de retlige rammer for forvaltningens virke. Kan man tale om digital forvaltningsret? Formålet med dette kursus er at synliggøre, hvorledes digitaliseringen påvirker den almene og specielle forvaltningsret.

Kurset er todelt. Indledningsvist deltager kursisterne i en workshop, hvor de præsenterer et mundtligt oplæg på baggrund af deres egen afhandling og dennes relation til forvaltningsretlige perspektiver. Anden del består i deltagelse i en todages forskerkonference i regi af det nordiske forvaltningsretlige forskernetværk, hvor en række emner i relation til digital forvaltningsret præsenteres og diskuteres.

Kursusansvarlig: Bent Ole Gram Mortensen

Ansøgningsfrist: 20 juli 2019

ECTS: 2

For tilmelding benyt venligst dette link: 

http://webforms.sam.sdu.dk/jura/NordiskForvaltningsretlig

 

Program:

Nordisk Forvaltningsretlig Konference

Digital forvaltning

20.-22. august 2018

Syddansk Universitet, Odense

Odense Adelige Jomfrukloster

Tirsdag d. 20. august: 
Mødelokalet Comenius
Alle konferencens deltagere er velkomne til at deltage i Ph.d. sessionen.
Foreløbige oplæg:
13.00-13.30 Registrering og velkomst på Juridisk Institut, SDU
13.30-14.00 Oplæg v. Lektor Ayo Næsborg-Andersen, SDU: ”Menneskeretlige aspekter ved den digitale forvaltning”.
14.00 – 14.30 Oplæg v. Lærke Assenbjerg, Aarhus Universitet: Digitalisering i den retlige beskyttelse af økosystemer i relation til jordbrug.
14.30-14.45 Pause
14.45 – 15.15 Oplæg v. Thea Johanne Raugland, Aarhus Universitet: De retlige aspekter ved brugen af automatiske individuelle afgørelser i forvaltningen.
15.15-15.45: Oplæg v. Asbjørn Korsbakken, Oslo Universitet. Tema for oplæg afventer.
15.45- 16.15: Oplæg v. Lisa Hjerrild, SDU. Retlige rammer for behandling af persondata i intelligente energinet
16.15-16.45: Oplæg v. Lars Skriver, KU. De forskellige retlige ansvar for den oplysningsfrie (selvangivelsesfrie) del af borgernes årsopgørelse.
16.45-17.00 Pause
Kl. 17.00: Oplæg fra Miljøstyrelsen Danmark v. Søren Stig Andersen og Christian Østerby Elleby: Kunstig intelligens i forvaltningen - nogle første erfaringer fra Miljøstyrelsen i Danmark.
17.30- : Reception v. Miljøstyrelsen Danmark.

 

 


Onsdag d. 21. august
Chair: følger snares
9:
30-10.00 Registrering og velkomst v. Professor Bent Ole Gram Mortensen.
Kaffe/the/vand.
10.00-10.45 Oplæg v. Keynotespeaker Lektor Hanne Marie Motzfeldt, Københavns Universitet: Reform af forvaltningslovgivningen?
10.45- 11.15: Oplæg v. Professor Inge Backer, Oslo Universitet: Forvaltningslovutvalgets lovforslag
11.15-12.30: Rundvisning i Jomfruklostret samt efterfølgende frokost.
12.30 – 13.00: Oplæg v. lektor Jon Christian F. Nordrum, Oslo Universitet: Digitaliseringsklar lovgivning: Utfordringer for forvaltning og godt lovspråk
Chair: følger snarest
13.00-13.30: Oplæg v. Professor Dag Wiese Schartum, Oslo Universitet: Systemutvikling som rettslig beslutningsprosess"
13.30-14.00 Pause og kaffe
14.00-14.30 Oplæg v. Professor Bettina Lemann Kristiansen, Aarhus BSS: Acces to Justice i en digital forvaltning.
14.30-15.00 Oplæg v. Adjunkt Jøren Ullits, SDU: ”Blockchain-teknologi i forvaltningsretlig belysning”
16.00-17.45 Byvandring i H.C. Andersens Odense.
Mødested: Foran H.C. Andersen Museum, Claus Bergs Gade 11, Odense
18.30 Middag


Torsdag d. 22. august 2018
Chair: følger snarest
9.30-10.00 Oplæg v. Professor Jane Reichel, Stockholms universitet og Johanna Chamberlain, Uppsala Universitet: Sanktionsavgifter enligt GDPR – ett nytt steg i utvecklingen mot en integrerad europeisk förvaltningsrätt?
10.00-10.30 Oplæg v. Professor Sten Bønsing, Aalborg Universitet: Brug af persondata i sundhedsforskning
10.30-11.00 Pause og kaffe
11.00-11.30 Oplæg v. Professor Bent Ole Gram Mortensen, SDU: Formålsbestemthed
11.30-12.30 Frokost
Chair: følger snarest
12.45 – 13.15 Oplæg v. Professor Ellen Margrethe Basse, Aarhus BSS: De digitale miljødatas centrale betydning ifm. Regelformulering, automatiseret beslutningstagning, overvågning og håndhævelse
13.15 – 13.45 Oplæg v. Frederik Waage, SDU: Digitalisering og domstolskontrol med forvaltningen i de nordiske lande og Baltikum
13.45- 14.00: Pause
14.00- 14.30 Oplæg v. Titti Mattsson og Vilhelm Persson, Lund Universitet: Automatiserat beslutsfattande inom kommunal socialtjänst – exemplet Trelleborg
14.30 Afslutning og tak for denne gang.

​Praktiske oplysninger:

Konferencen afholdes i Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, 5000 Odense C.

Kort . Ph.d.-kurset afholdes på Juridisk Institut, SDU.


Back

Course dates
20 August 2019 -
Lecturer
Professor Bent Ole Gram Mortensen og Lektor Ayo Næsborg-Andersen
Place/Venue
Campusvej 55
Juridisk Institut, Håndbiblioteket
City
Odense M
ECTS
2 points
Link
http://.
Block-scheduling
No

If you want your phd course shown on this site, please contact your local Phd-school.
If you have questions about specific courses on the site, please find contact info on the course page.