Bookmark and Share

Værk og fænomen


Doctoral School at the The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation


Beskrivelse

Det (bygnings)kunstnerisk forslagsstillende arbejde omhandler altid en unik genstand, det foregår i et bredt felt af videnskabelige og kunstneriske discipliner i en ikke-lineær proces. Forløbet er kendetegnet ved – i modsætning til et videnskabeligt forsøg – at man ikke kan være sikker på at kunne gentage det og hver gang nå til det samme resultat.

Tilsvarende understreger Gadamer hvordan der indenfor fænomenologien og hermeneutikken ‘… is no methodical way to arrive at the solution’ (Gadamer, 2004). For Gadamer er fænomenologien netop kendetegnet ved, at der ikke er en metode i videnskabelig forstand. (Bygnings)kunstneren og fænomenologen er enige om, at der ikke findes en fremgangsmåde, der i enhver situation kan gentages og på en enkel måde entydigt beskrive hvordan man kommer fra et givent udgangspunkt til et godt resultat.

Kurset ’Værk og fænomen’ omhandler fænomenologiens teoretiske grundlag og praktiske anvendelsesmuligheder. Kurset henvender sig til forskerstuderende fra design og arkitekturområdet, men kan med fordel tages af forskerstuderende fra humaniora og socialvidenskab. Fælles er interessen for fænomenologisk forskningsmetodik og for forholdet mellem et observeret fænomen og dets beskrivelse.

Kurset er bygget op af to moduler á hver tre dages varighed, afholdt med to ugers mellemrum. Første uge har 'fænomenologiens og hermeneutikkens grundbegreber' som tema, næste uge har 'post- og praksisfænomenologi' som tema.

Kurset er struktureret omkring forelæsninger og oplæg fra kursusarrangørerne om formiddagen og øvelser/diskussioner med udgangspunkt i kompendiets tekster om eftermiddagen. I mellem de to kursusmoduler skal der fremstilles en fænomenologisk beskrivelse med afsæt i de tilmeldte studerendes egne projekter. De ph.d.-studerendes beskrivelser vil blive gennemgået og diskuteret i fælles gennemgange.

Kurset giver indsigt i og forståelse for fænomenologiens og hermeneutikkens teoretiske fundament. De klassiske positioner gennemgås ved tekstlæsninger. Udvalgte tekster af Husserl, Heidegger, Gadamer, Merleau-Ponty, Sartre, Virilio, DeLanda, Böhme, Bennett, Hofmann-Axthelm, van Manen, Hayles, Lakoff, Murcott, Zumthor, Wang Shu, Herzog & de Meuron m.fl., indgår i et kompendie formet til kurset. Oplæg af kontemporære kunstnere og arkitekter vil underbygge temaer og sessioner i kurset. Den såkaldte post-fænomenologis diskussion af fænomenologiens stilling i forhold til omgangen med aktuelle og kommende former for digitaliseret teknologi være et tema i kurset.

Der gives gennem værkstudier og praktiske fremstillingsøvelser redskaber til fænomenologisk-hermeneutisk registrering og analyse samt færdigheder i brug af en praksisorienteret fænomenologisk-hermeneutisk metode.


Back

Lecturer
Underviser/Tovholder Nicolai Bo Andersen, Arkitekt MAA, lektor, programleder, Carsten Thau, professor Eksterne undervisere Kathrine Hasse, Kunstig intelligens og post-faænoenologi, Dan Zahavi, Fænomenologiens grundlæggelse, Frederik Stjerfelt, Forholdet mellem fænomenologien og kognitiosteori, Kirsten Hyldgaard, Heideggers fænomenologi, Kjeld Vindum, Materiale og stoffets ekstase iflg. New Materialism, Sslak Vibæk of Peter Døssing, AVPD, Lene Tranberg, Lundgaard og Tranberg
Place/Venue
PHILIP DE LANGES ALLÉ 10
City
København K.
ECTS
5 points
Link
https://kadk.dk/kursusprogram-201718
Block-scheduling
No

If you want your phd course shown on this site, please contact your local Phd-school.
If you have questions about specific courses on the site, please find contact info on the course page.