PhD Courses in Denmark

Grundlæggende universitetspædagogik for ph.d.-studerende

PhD School at the Faculty of Humanities at University of Copenhagen

Universitetspædagogisk kursus for ph.d.-studerende

Målet for dette kursus er at deltagerne lærer at planlægge, facilitere og evaluere undervisning med fokus på de studerendes læring og med afsæt i relevant pædagogisk og didaktisk teori. Desuden er målet, at deltagerne forbedrer deres præsentationsteknikker og refleksive tilgang til egen undervisning. I løbet af kurset vil deltagerne arbejde med forskellige tilgange til undervisning på universitetet: forskningsbaseret undervisning, aktiverende undervisning, forskellige former for feedback, online-undervisning og eksamen. Deltagerne vil blive bedt om at planlægge og fremvise et lille eksempel på egen undervisning og dernæst modtage feedback fra de andre kursusdeltagere og underviseren.

Datoer og tid

Mandag den 8. april 2024 kl. 9-15
Tirsdag den 9. april 2024 kl. 9-15
Onsdag den 10. april 2024 kl. 9-13 (online via Zoom)

Onsdag den 17. april 2024 kl. 9-15
Torsdag den 18. april 2024 kl. 9-15
Fredag den 19. april 2024 kl. 9-15

ECTS: 3.

Maks. antal deltagere: 20.

Tilmelding: Tilmeld dig via linket i boksen senest den 28. februar 2024. 

Forberedelse og program
I overensstemmelse med kursets ECTS-værdi er mængden af ​​forberedelse, der kræves, for at deltagerne kan engagere sig i kurset på en meningsfuld måde, betydelig (cirka 1 – 1½ uge). Inden du tilmelder dig kurset, bør du derfor overveje, om du er i stand til at afsætte tilstrækkelig med tid til forberedelse i ugerne op til kurset.

Litteraturhenvisninger, materiale samt information om forberedelse og program tilsendes efter tilmeldingsfristen.

Yderligere information
For yderligere oplysninger kontakt venligst ph.d.-administrationen (phd@hrsc.ku.dk) eller kursusarrangør Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen, specialkonsulent, TEACH, e-mail: bssh@hum.ku.dk

Kurset udbydes på engelsk i efterårssemestret.