PhD Courses in Denmark

Fra problemformulering til struktur

The PhD School at the Faculty of Business and Social Sciences at University of Southern Denmark

Formål og indhold

"Fra problemformulering til struktur" er et retsvidenskabeligt ph.d.-kursus, der fokuserer på forholdet mellem problemformuleringog struktur for ph.d.-afhandlinger.

Formålet med kurset er at give ph.d.-stipendiaterne mulighed for at drøfte deres eget samt de øvrige deltageres projekter med særlig fokus på de metodiske overvejelser om struktur. Kurset tæller 1 ETCS-point.

Målgruppe: Kurset er målrettet studerende, som mindst nærmer sig 1 års indskrivning på ph.d.-uddannelsen. Mens strukturdiskussioner normalt har betydning for især monografier, er kurset også relevant for ph.d.-studerende, der skriver artikelbaserede afhandlinger.

Program:

9.15-10.00 Introduktion: Struktur som arbejdsredskab, metode, formidling og kvalitetskriterium. Oplæg ved Morten Kjær og Nina Dietz Legind.

10.15-11.00: Hvornår er en struktur god? Oplæg ved professor emeritus Nis Claussen og lektor Ayo Næsborg­ Andersen.

11.15-12: Workshops 1/2.

12.00-13.00: Frokostpause.

13-15.00: Gruppe-workshops 2/2. 15.00-15.30: Opsamling og afrunding..

(Der kan forekomme.mindre ændringer i programmet)

 

Format

Kurset består af et seminar på en dag, hvor der veksles mellem oplæg fra seniorforskere samt workshops med oplæg fra deltagerne med diskussion af deres projekter og tanker om strukur.

Workshops:

Hver studerende får 5 min. til at anmelde en ph.d.­ afhandlings struktur og derefter 10 min. til at præsentere deres egne overvejelser om struktur. Den efterfølgende diskussionstid justeres efter antal af deltagere. Til hver workshop er der en seniorforsker som moderator. Som afrunding skal de studerende sammenfatte deres refleksioner over struktur, som diskuteres i plenum til sidst.

Forberedelse:

Ph.d.-stipendiaterne skal:

 • Udarbejde en beskrivelse af deres problemformulering og struktur for deres afhandling samt et forslag til en alternativ struktur for deres afhandling (ca. 3 sider).
 • Forbedrede en 5 min. mundtlig anmeldelse en ph.d.­ afhandlings struktur ud fra udleverede arbejdsspørgsmål. Arbejdsspørgsmålene udsendes til deltagerne
 • Forberede et oplæg på 10 min. om deres struktur med vægt på fordele og ulemper ved den
 • Læse materialerne fra de andre deltagere
 • Læse kursuslitteraturen

 

Læringsmål

Ph.kd.-stipendiaterne opnår følgende kompetencer ved gennemførelse af kurset. 

Forskningsmæssige evner og teknikker:

 • Redegøre for kvalitetskriterier for struktur i ph.d.-afhandlinger
 • Vurdere om en ph.d.-afhandling lever op til kvalitetskriterierne for struktur
 • Identificere retsvidenskabelige problemstillingers betydning for strukturen
 • Anvende relevante metoder og teknikker indenfor et konkret forskningsfelt
 • Begrunde og forsvare strukturmæssige til- og fravalg
 • Omsætte en problemformulering til en anvendelig struktur for en ph.d.-afhandling

Kommunikationsevner:

 • Give en klar og præcis præsentation, på skrift eller i tale, i en form, der passer til formålet

Netværk og teamwork:

 • Give og modtage feedback
 • Indgå i en konstruktiv akademisk dialog med fagfæller

 

Litteratur

 • Sten Schaumburg-Muller og Carina Rlsvig Hamer, Juraens verden. Metoder, retskilder og discipliner. DJØF Forlag 2020, kapitel 1 (74 sider).
 • Thomas Riis & Jan Trzaskowski (red.), Skriftlig jura - den juridiske fremstilling, 2. udg., Ex Tuto Publishing 2020, kapitel 10 og13-14 (56 sider).
 • Sten Schaumburg-Muller: "Retsvidenskabelige problemer ifølge bedømmelsespraksis", U.2009B.192 (7 sider).
 • Samlet læsestof: 137 sider.

 

Tilmelding til: Louise Karina Onwukwe, lko@sam.sdu.dk
Tilmeldingsfrist: 23/10 2023 kl.12.00